AI, LiDAR ja ekosysteemipalvelut

greehill antaa kaupunkipuille äänen

Entti Group Oy:ssä viimeisteltiin huhtikuussa sopimus yhteistyöstä kansainvälisesti arvostetun kumppanin kanssa. Aiheesta kerrottiin 3.4.2024 yleisemmin LinkedInissä.

greehill on älykkäiden kaupunkien asiantuntija, jonka avulla Entin arboristien käyttöön saadaan työkalut ennennäkemättömän laajaan kaupunkiluonnon kartoitukseen ja AI-analyysiin, joka tuo näkyviin yksittäisten puiden merkityksen ympäristölleen.

Nyt on mahdollista paitsi kuvata kokonaisia alueita kerralla – noin 200 metrin säteellä – myös herättää kuva henkiin ja seurata sen kehitystä ajassa.

greehill tuottaa LiDAR-skannaukseen perustuvia puuinventointeja suurille puumassoille. Tyypillinen asiakas on kaupunki tai kunta, jonka puusto skannataan – kokonaan tai osittain. Skannauksen aikaansaama data puretaan ja analysoidaan käyttäen apuna tekoälyä, joka tunnistaa puut ja tuntee niiden lajityypilliset ominaisuudet. Tuloksena on alueen digitaalinen kaksoisolento, ”digital twin,” jonka avulla kartoitetaan puuston rooli muunmuassa ympäristönsä ilman puhdistajana, vesien kierron osana ja viilentäjänä eli niinkutsuttujen ekosysteemipalveluiden tarjoajina. Tarkka malli antaa niin ajantasaista tietoa kuin kyvyn testata olosuhteiden muutosten vaikutusta tai suunniteltuja muutoksia.
Mallinnus antaa mahdollisuuden kohdennettuun kuntoarviointiin, laadukkaampaan puiden hoitoon ja parempaan kaupunkisuunnitteluun.

Ajoitus ei olisi voinut mennä paremmin. Kun greehill tänä keväänä käänsi katseensa Suomeen, Entti Group Oy pystyi tarjoamaan siihen paitsi valmiit ammattilaisten verkostot, myös tänä keväänä julkistettujen Entin toiminta-aluetta laajentavien yrityskauppojen johdosta mahdollisuuden skaalata toiminta koko Turku-Helsinki-Tampere-kolmioon.

Pilottihankkeen käynnistäminen tapahtuu toivottavasti jo tänä kesänä.
greehill.com